ΧΩΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ AΜΠΕΛΩΝΕΣ

 
Πληροφορίες Η βιοκαλλιέργεια Το οινοποιείο Τα προϊόντα Φωτογραφικό υλικό

Ο παλιός αμπελώνας των 15 στρεμμάτων, φυτεύτηκε το 1932, από όπου και εξακολουθούμε να παίρνουμε παραγωγή για τα κρασιά μας.

Το 2002 ο αμπελώνας επεκτάθηκε κατά 20 στρέμματα με τις ίδιες όμως γηγενείς τοπικές ποικιλίες.

Εμβολιάσαμε άγρια υποκείμενα με οφθαλμούς από το παλιό αμπέλι.

 

Επιστροφή

Αλέξ/πολη & Κίρκη Έβρου - τηλ.25510 29201,25510 33600 κιν. 6977809027,6976436722 - email  stafili@otenet.gr

created and hosted by Mediascape Ltd and e-evros.gr crew